• ółążść‡
Wyszukiwanie
 

Blanowice - w pierwotnej nazwie Bylanowycze - sięgają swym rodowodem bardzo odległych czasów (mezolitu - środkowego okresu epoki kamiennej) 7900 - 4500 przed Chrystusem. Istniała tu duża osada, a wydobywany tu krzemień służył do wyrobu broni, różnych narzędzi i maszyn. Plemię zamieszkujące tereny Blanowic mogło utrzymywać się z rybołóstwa i myślistwa; o czym świadczą przedmioty odkopane na miejscu osady. Znaleziono tu bowiem wiele cennych prehistorycznych pamiątek, świadczących o bardzo wczesnym osadnictwie na tych terenach.

Według teorii badaczy niemieckich, na terenie Blanowic istniało prehistoryczne cmentarzysko, które zostało odsłonięte wskutek zwiewania piasku przez wiatr i zniszczone. Pomimo to można było spotkać pojedyncze groby jeszcze dość dobrze zachowane. Zdaniem archeologów niemieckich obszar ten był zasiedlony przynajmniej czterokrotnie:

  1. w środkowym okresie epoki kamiennej (5000 - 4000 lat przed Chrystusem)
  2. we wczesnej epoce żelaza (800 -700 lat przed Chr.)
  3. w okresie gotyckim (500 - 600 lat po Chrystusie)
  4. w okresie kultury łużyckiej/słowiańskiej (1000 - 1100 lat po Chr.)...

A oto, co na temat Blanowic możemy znaleźć w kronikach ery nowożytnej:

  • Zapis dotyczący życia religijnego w Blanowicach pochodzi z 1335r. Znajdujemy w nim informację, że Blanowice już wówczas należały do parafii kromołowskiej.
  • Pierwsza zapisana w kronikach wzmianka o wsi Blanowice pochodzi z roku 1384, gdy właścicielem wsi był Krzywosąd z Czarnej Poręby.
  • Informacja z 1431r. mówi nam o kuźnicy blanowickiej będącej w posiadaniu rodziny Marciszów. Kuźnica ta znajdowała się w okolicy obecnych cegielni i wytwarzała żelazo i przekuwała je na narzędzia.

Obecnie podamy kilka informacji na temat prowadzonych badań archeologicznych:

  • w roku 1932 poseł ziemi zawierciańskiej Jan Łakota podczas prac polowych znalazł m.in. urny z popiołem, kości i różne przedmioty. Znalizisko zostało przekazane UJ w Krakowie.
  • w roku 1942 niemieccy badacze z Bytomia i Raciborza zebrali odkryte po burzy piaskowej fragmenty naczyń, narzędzi kamiennych i ozdób prehistorycznych z cmentarzyska w Blanowicach. Zabezpieczono garnki gliniane z popiołem i koścmi.
  • w roku 1946 przeprowadzono kolejne badania wykopaliskowe na stanowisku mezolitycznym. Badaniami kierował dr Bolesław Ginter przy uczestnictwie Anny Bognar i studentów archeologii UJ. Odkryto wyroby krzemienne oraz fragmenty wiórów i odłupków datowane na okres mezolitu, co potwierdzają wcześniejsze badania z terenu Blanowic.

 

Wiele na ten temat ukazało się jeszcze opracowań (również w pracach naukowych) co potwierdza gablota Miejskiej Izby Regionalnej powstała w 1997r. Wskazane jest, aby na jej bazie powstało muzeum, na co ziemia zawierciańska zasługuje...

Dzisiaj jest

niedziela,
16 czerwca 2024

(168. dzień roku)

Święta

Niedziela, XI Tydzień zwykły
Rok B, II
Jedenasta Niedziela zwykła

Licznik
Liczba wyświetleń:
568171
Statystyki

Brak własnych statystyk

Dźwięk

Brak pliku dźwiękowego