• ółążść‡
Wyszukiwanie
 

I tak to się zaczęło...

...od tego Kzyża wszystko się zaczęło...

Już po dwóch latach istnienia parafii p/w. Miłosierdzia Bożego, 22.września 1991r., biskup Stanisław Nowak poświęcił pierwszy drewniany krzyż na wzgórzu blanowskim wraz z  placem pod budowę nowego kościoła. Mijały lata i wizja budowy nowego kościoła oddaliła się; a w miejsce zmurszałego krzyża, drugi proboszcz parafii ks. Bogusław Zielony wybudował nowy, wielki, żelazny krzyż.Ten właśnie krzyż trzeciemu proboszczowi ks. T. Wójcikowi nie dawał spokoju... Po dwóch latach duszpasterzowania, w Roku Jubileuszowym 2000, ów proboszcz po rozmowach z Ks. Arcybiskupem i wiernymi parafii powziął decyzję o budowie nowego kościoła. A moc do tego przychodziła z codziennej modlitwy w dzień i w nocy...

5. marca 2000r. wszyscy obecni na Mszy św. zamiast kazania wysłuchali Listu Duszpasterskiego do wiernych. A oto jego skrót:

" Pragnę zwrócić się do Was - Kochani - i do wszystkich parafian: do rodzin, osób samotnych, chorych i cierpiących, dzieci i młodzieży - jako przyszłości parafii; do wierzących i niepraktykujących; do Waszych krewnych i bliskich mieszkających w innych parafiach i miejscowościach. Do naszych kochanych zmarłych, by też włączyli się w prośby dzisiejszego mojego słowa, i do przyszłych pokoleń.

W dziesiątą rocznicę istnienia wspólnoty przybyłem do Was jako trzeci proboszcz, doznałem wiele życzliwości i wielkiego przywiązania do Kościoła, parafii i doświadczyłem troski o kościół - kaplicę i jego wygląd. Wsłuchiwałem się w Wasze pragnienia, prośby, propozycje, podpowiedzi. Rozważałem je sam i razem z Wami, a w szczególności z Duszpasterską Radą Parafialną. Polecałem te sprawy w modlitwie Bogu Miłosiernemu... A dziś, w obliczu Boga Wszechmogącego i Miłosiernego - ośwadczam, co następuje: BĘDZIEMY BUDOWAĆ NOWY KOŚCIÓŁ W NASZEJ PARAFII. Z nadzieją podejmuję z tęsknotą wypowiadane przez Was słowa: <<Proszę księdza, czy ja jeszcze dożyję i doczekam kiedyś tej chwili, gdy będzie u nas budowany nowy kościół?>> Podjąłem więc tę myśl i te Wasze pragnienia przed władzami kościelnymi i państwowymi. Obecnie już abp Stanisław Nowak, z wielką radością przyjął tę wiadomość, mówiąc: <<Trzeba budować!... bym i ja jeszcze tego doczekał>>.

Na razie, proszę w pierwszym etapie - módlcie się ze mną o nowy kościół i pomyślne załatwienie wszelkich formalności (5.03.2000 - 4.03.2001r.). Potem będzie w myśl zasady: <<Modlitwa i praca - parafię wzbogaca>>. A później do modlitwy i pracy dołączą się Wasze ofiary! Bo to będzie dużo nas kosztować: modlitwy, pracy, trudu, wyrzeczeń i ofiar, czasu i wzajemnej życzliwości, i miłości. A jak błogosławieństwo Boże i Wasza akceptacja, zainteresowanie - to będzie też i budowanie. Ja też deklaruję: modlitwę, pracę i własne ofiary!

Módlmy się codziennie w domu i w kościele o nową świątynię! O pomoc fizyczną i umysłową. Proszę Duszpasterską Radę Parafialną, Komitet Budowy Nowego Kościoła i Was Wszystkich - włączcie się w to piękne dzieło. Bo chcieć - to móc!. Tylko nasza parafia na 17 parafii istniejących w Zawierciu nie ma kościoła z prawdziwego zdarzenia. Że to trudna decyzja, wymagająca wysiłku - to prawda! Ale nic, co wielkie, nie przychodzi łatwo! Wierzę, że finał będzie kiedyś wspaniały, cudowny, a nowy kościół będzie służył nam i następnym pokoleniom już w nowym, trzecim tysiącleciu! To my będziemy tego świadkami i budowniczymi Bożego dzieła - nowego kościoła, w którym zamieszka Bóg Miłosierny."

Zaczęliśmy więc od modlitwy, w myśl słów Chrystusa: "Beze Mnie nic uczynić nie możecie"... A mottem budowy stały się słowa z Psalmu 127: "Jeżeli Pan domu nie zbuduje, na próżno się trudzą ci, którzy go wznoszą".

Ks. Proboszcz powierzając poszczególne funkcje przy budowie nowego kościoła odpowiednim osobom "dobrał" im Pomocników z Nieba. I tak generalnym architektem i budowniczym nowego kościoła stał się SAM JEZUS MIŁOSIERNY!... Kierownikiem budowy została św. S. Faustyna... Konstruktorem i Patronem wszystkich trudnych spraw w budowie został "mianowany" św. Tadeusz Ap.... Duchowym Opiekunem budowy stał się patron od zarania dziejów - św. Jan Nepomucen. Nad całością czuwała <Nieustająca Pomoc> - NMP Matka Miłosierdzia.

I choć wielu rzeczy można nie rozumieć!?... jak się to dzieje..., albo jak to się stało... - to jednak doświadczając ich, trzeba uznać, że jest to DZIEŁO BOGA!!! Bo jak wytłumaczyć choćby taki fakt?!: Wykopane fundamenty i poziomy ław przygotowane do zalania betonu... W przeddzień wielka burza (z oberwaniem chmury u naszych sąsiadów). W kaplicy Msza św. wieczorna; na dworze leje aż huczy... a zaledwie kilkaset metrów dalej, na placu budowy - świeci słońce! Wszyscy się dziwią, bo widzą, co się stało: że nie zalało wykopów i nie oberwało ziemi; a pracownicy z radością wołają: "U nas deszczu nie było. Niebo było litościwe".

Etapy budowy kościoła

Ławy pod Nowy Kościół - 6.lipca 2001 (I pt m-ca)

Początek murów na fundamentach - 23.sierpnia 2001

Doprowadzenie wody, światła i in. - w tym samym roku

Pierwszorzędne wydarzenie dla Nowego Kościoła - POŚWIĘCENIE KAMIENIA WĘGIELNEGO I WMUROWANIE AKTU EREKCYJNEGO - 5.października 2001 (w uroczystość ku czci św. S. Faustyny)

Poświęcenie murów kościoła - październik 2002

Nowy dach z miedzią - 2003

Wieża kościoła - 2003

Kopuły na wieżę - 5.listopada 2003

Poświęcenie wieży - 18.listopada 2003

Wykańczanie wnętrza - 2004

Nowe prezbiterium z obrazami, oświetleniem, radiofonizacją, alarmem, gazem - 2004/2005

Poświęcenie prezbiterium z tabernakulum i przeprowadzenie Najświętszego Sakramentu do Nowego Kościoła z kaplicy tymczasowej -5.października 2005 w Roku Eucharystii

Wystój wnętrza - 2006/2007

Elewacja kościoła na zewnątrz i nowe organy w kościele - lipec/sierpień 2008

Uroczyste poświęcenie kościoła - KONSEKRACJA - 5.października 2008

 

 

Po trzech miesiącach intensywnych prac od położenia ławy pod budowę Nowego Kościoła (dokładnie od I piątku lipca do I piątku października 2001) wzniesiono część kościelnych murów. I tak donoszą Dzieje Kroniki Parafii Miłosierdzia Bożego w Zawierciu (ujęte w skrócie w piśmie parafialnym "Effatha"), iż 5.X. A.D. 2001 stał się historyczną datą. Ten I piątek miesiąca, a jednocześnie święto św. Siostry Faustyny - Głosicielki Miłosierdzia Bożego, upamiętnia PIERWSZĄ MSZĘ ŚW. W ZALĄŻKU TEGOŻ KOŚCIOŁA. Podczas Najświętszej Liturgii Ks. Proboszcz Tadeusz Wójcik odczytał Akt Erekcyjny, na którym pierwszy podpis złożył Ks. Abp Stanisław Nowak Metropolita Częstochowski; a po Nim wybrane osoby. Ów Akt -wraz z najnowszym numerem Tygodnika Katolickiego "Niedzieli", gazetką parafialną; medalem Mater Verbi - został umieszczony w specjalnej tulei i wmurowanywraz z kamieniem węgielnym w ściany Nowej Parafialnej Świątyni. Dokonał tego Nasz  Arcypasterz J. E. Ks. Abp S. Nowak, który nie krył wzruszenia i ogromnej radości - że słowo o budowaniu nowego kościoła stało się ciałem. Dotąd niemożliwe - stało się rzeczywistością!

Dzisiaj jest

sobota,
01 października 2022

(274. dzień roku)

Święta

Sobota, XXVI Tydzień zwykły
Rok C, II
Wspomnienie św. Teresy od Dzieciątka Jezus, dziewicy, dr Kościoła

Licznik
Liczba wyświetleń:
468940
Statystyki

Brak własnych statystyk

Dźwięk