• ółążść‡
Wyszukiwanie
 

NABOŻEŃSTWA:

DROGA KRZYŻOWA - Wielki Post - piątki po Mszy Św.

III. LITANIA LORETAŃSKA - maj - po Mszy Św, a w niedziele godz.1530

Słowo litania (z greckiego: litaneia) oznacza prośbę, błaganie.

W miesiącu maju modlimy się do Matki Bożej słowami Litanii Loretańskiej. Ludzie świadomi przemożnego wstawiennictwa Matki Boga odkryli Jej pomoc w konkretnych sprawach, wypraszając łaski dla siebie. Jest Ona np. „Matką Dobrej Rady” dla potrzebujących; „Stolicą Mądrości” dla poszukujących prawdy; „Przyczyną Radości” dla smutnych…  Kilkadziesiąt wezwań litanii jest dziełem ludzi wiary, dla których Maryja stała się drogą do Syna.

Słowa „módl się za nami” wypowiadane po każdym wezwaniu podkreślają błagalny charakter tej modlitwy, która swój początek bierze we Francji w XII w.

Nazwa „loretańska” pochodzi od miejscowości Loreto we Włoszech, gdzie była szczególnie odmawiana i śpiewana. Loreto kryje w sobie prawdziwy skarb – Święty Domek przywieziony z Ziemi Świętej, w którym mieszkała Matka Boża i Pan Jezus. Według pobożnej legendy ów Dom został przeniesiony przez aniołów nad wybrzeże Adriatyku; a wzmianka o nim pojawia się w dokumentach papieskich w 1507r i wskazuje, że został on przywieziony do Loreto statkiem przez rodzinę De Angelis. Loreto stało się Sanktuarium Domku Nazaretańskiego, a potem bazyliką zbudowaną na planie krzyża. Znakiem rozpoznawczym loretańskiego sanktuarium jest piękna kopuła, którą zdobią freski przedstawiające niektóre wezwania z Litanii Loretańskiej… módlmy się nimi codziennie – w maju; a często na co dzień.

 

IV. do NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA - czerwiec - po Mszy Św, a w niedziele godz. 1530

Początki nabożeństw czerwcowych sięgają XVII-wiecznej Francji. To tam  jednej z sióstr zakonnych – Małgorzacie Marii Alacoque – wielokrotnie ukazywał się Sam Zbawiciel, aby przekazać ludziom, jak winni oddawać cześć Jego Sercu. Bezpośrednio z tymi objawieniami związane są obietnice Pana Jezusa, a szczególnie obietnica praktykowania 9 pierwszych piątków miesiąca z obietnicą użyczenia łaski ostatecznej wytrwałości w dobrym i szczęśliwej śmierci.

Zasadniczymi elementami nabożeństwa czerwcowego są: adoracja Najświętszego Sakramentu oraz litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa licząca 33 wezwania, upamiętniająca każdy rok życia Chrystusa na ziemi.

Od samego początku miało ono charakter nabożeństwa wynagradzającego Temu Sercu, Które tak bardzo ukochało ludzkość, a w zamian otrzymuje tyle niewdzięczności.

 

V. RÓŻAŃCOWE - październik - po Mszy Św., a w niedziele godz.1530

Różaniec Święty to modlitwa przedziwna w swej prostocie i głębi zarazem. Oto bowiem na kanwie słów Pozdrowienia Anielskiego ("Ave Maria") przesuwają się przed oczyma naszej duszy główne momenty z życia Jezusa Chrystusa i Jego Matki. To właśnie w Tajemnice Radości, Boleści, Chwały i Światła - serce nasze może wprowadzić wszystkie sprawy, które składają się na życie człowieka, rodziny, narodu, Kościoła, ludzkości. Kontemplując - przeżywając radości, cierpienia i chwałę Chrystusa i Maryi, widzimy, że stają się one radościami, cierpieniami i nadziejami człowieka. Bo "jak paciorki różańca, przesuwają się chwile - nasze smutki, radości i blaski"...

VI. FATIMSKIE - od maja do października - 13-go każdego miesiąca i I-sze soboty miesiąca - po Mszy Św.

Dzisiaj jest

niedziela,
16 czerwca 2024

(168. dzień roku)

Święta

Niedziela, XI Tydzień zwykły
Rok B, II
Jedenasta Niedziela zwykła

Licznik
Liczba wyświetleń:
568123
Statystyki

Brak własnych statystyk

Dźwięk

Brak pliku dźwiękowego